فعلا آرامیم !!! ( دل نوشت 522 )

همون طور ک تو پست قبل گفتم، وقتی داشتم آخرای پست رو براتون می نوشتم مامانم هنوز داشت با خانوم همسایه روبرویی حرف میزد، اونم متعجب بود از کارایی ک این میکنه ولی البته تو این بین هم میگفت باید پول شارژ رو بدین و این ربطی ب اون ماجرا نداره، بعد ب مامانم پیشنهاد داد ک ب 110 زنگ بزنیم و خبر بدیم..

همون موقع هم داشتم با حامد حرف میزدم و جریان رو براش گفتم و اونم گفت: اینکه نوشته آب و برق تون رو شنبه قطع میکنیم یه نوع تهدیده و اصن حق نداره ، مگه چ کاره ست، ب پلیس خبر بدید..

دقیقا حامد داشت اینها رو ب من  میگفت ک از اون طرف بابام زنگ زد ب 110 و اونها هم گفتن بله میایم.

دیگه با حامد خدافظی کردم و رفتم پیش مامانم اینا، مامانم گفت یه لباس درست اگه میخوای تن ت کن شاید پلیس ها بیان تو!!یول

بابام و مامانم رفتن لباس هاشون رو عوض کنن ک همون موقع پلیس زنگ در رو زد! ینی اینقد از این سرعت عملشون متعجب شدیم.تعجب

مامان و بابام رفتن دم آپارتمان و دو تا پلیس اومدن یکی بعد یکی دیگه اومدن و مامانم بهشون گفت میگن این رو چرا گذاشتی!

پلیس گفت: خیلی خوب کاری کردین، فقط چرا قوی ترش رو نذاشتین؟ اتفاقا اخیرا زیاد دزدی شده ما ب همه افرادی ک طبقه اول و دوم هستن میگیم ک باید در محافظ بذاریم.

بعد مامانم رفت زنگ در همسایه روبرویی رو زد و پلیس همین ها رو ب خانوم همسایه گفت و بهش گفت چرا شما نزدین؟ حتما شما هم طبقه اول هستین

آهان مامانم گفت: بهمون گفتن آب و برقتون رو قطع میکنیم.

پلیس گفت: هیشکی حق نداره این کار رو کنه

اینم بگم تو این فاصله مامانم رفت ب سرایدار گفت بیاد بالا ک اونم بشنوه و بدونه اگه شنبه همچین غلطی بکنه قطعا زنگ میزنیم ب پلیس و بدونه کار غیر قانونی ـه.

بعد درباره واحد سین لعنتی پرسیدن و زنگ ش رو زدن و اومد پایین. از آسانسور با همون لبخند کریه ش اومد بیرون و توی فضایی ک ما و پلیس بودیم نایستاد و از پلیس ها هم رد شد و رفت روی راه پله ب سمت پایین ینی ب طرف پارکینگ و مثلا با خونسردی ب پلیس ها گفت: تشریف بیارید پایین باهام صحبت کنیم!!!!!

یکی از پلیس ها کاملا قهوه ای ش کرد و گفت: شما بیاین بالا، برای چی دارید میرید پایین، هر حرفی دارید بزنید..

از همین جا دعوا شروع شد و سین لعنتی گفت با همون لهجه ش گفت این یه قضیه حقوقی ه من پیگیری ش کردم، این م سر شارژ ه و ..

بعد بابام گفت: البته این مدیر نیست...

ینی این رو بابام گفت انگار فحش بهش دادن، با عصبانیت گفت: نه واحد من رو قبول دارن فقط تو! قبول نداری، من مدیرم، مدیرم!

ینی یکی میشنید فک میکرد حتما مدیر تحقیقات هسته ای اینقد براش مهم ـه مدیریت!

واقعا میگن خدا خر رو شناخت ک بهش سم نداد! همین ـه.

بعد هی ب بابام میگفت خجالت بکش، بابام هم بهش گفت خودت خجالت بکش

اینقد با لحن بد حرف میزد ک پلیس با عصبانیت بهش گفت درست صحبت کن!

خلاصه ک پلیس رفت یهو پرید مثل سگ طرف ما ، حالا از اون ور سرایداره اون رو گرفته بود از این ور هم زن همسایه روبرویی و مامانم من و بابام رو گرفته بودن. ینی هیچی نمیفهمیدم ها، مامانم هی تو صورتش میزد

بعد پسر یکی از همسایه بالایی هامون اومد و سین رو گرفت آهان هی هم فحش میداد و ب بابام گفت: خودم می کشم ت و سرت رو میذارم رو سینه ت

بابام هم بهش گفت: خودت ک هیچی، شوهرت!!! هم نمیتونه!

تو همون فاصله زن سین لعنتی از بیرون اومد و با چشمای چهارتا شد و گفت: چ خبره اینجا؟

مامان م گفت: چ  عجب شما اومدی بپرسی چ خبره؟!

دیگه سین لعنتی رو بردن بالا و ما بودیم و زن سین لعنتی و زن همسایه روبرویی.

زن سین لعنتی ب مامانم گفت : اتفاقا همین یکی دو روز میخواستم بیام سراغتون..

مامانم گفت: چقد دیر بعد از هشت ماه!!

گفت: میخواستم بهتون بگم پول شارژ رو بدین

مامانم بهش گفت ما پول شارژ رو نمیدیم مگر اینکه بره شکایت ش رو پس بگیره

زنش گفت: آخه گرو کشی ک نمیشه، باور کنید اومده بودن امروز برق رو قطع کنن کلی باهاشون چونه زدم ک بندازن واسه فردا، لج و لجبازی ش نکنید دیگه.

زن همسایه روبرویی گفت: خانوم سین لعنتی! پایه و اساس این لج و لجبازی رو شوهر شما شروع کرد ، یه چیزی رو رفته شکایت کرده ک کاملا حق با این خانواده ست اما خوب شماهم باید شارژ روبدید دیگه.

مامانم گفت: من ب این آدم شارژ نمیدم، مثل این می مونه یه زن بره مهریه ش رو بذاره اجرا و بعد خوش و خرم با شوهرش زندگی کنه، شوهر شما این کار رو میکنه؟

من م این وسط این قد حرف بهش زدم، گفتم شوهر شما تو اون دوماه ک نبودید هی با شلوارک قرمز میگشت توی ساختمون، فک میکرد ارث باباش ه ..

یا بارها بهش گفتم : شبی نشده بخوابم ک شوهرتون رو نفرین نکنم، هر زمانی یه اتقاقی واستون افتاد بدونید یاد امروز بیوفتید ک یه سرمه ای بود و این حرف رو بهتون زد.

حالا این وسط مامانم و خانوم همسایه روبرویی هی من رو میکشیدن و میگفتن سرمه تو دخالت نکن!

ب نظر شما میشد؟ چون بعدش هم ک اومدیم تو خونه مامانم کلی من و بابام رو ب انتقاد گرفت ک رفتار شما زشته و مثلا ب مامانم میگفت چرا ب سین لعنتی گفتی بدبختتعجب

واقعا حرفای مامانم رو درک نمیکنم انگار تو یه دنیای دیگه سیر میکنه، انگار تو ماجراهامون نبوده، بعد هم میدونید این سین لعنتی پیش خودش میگه اینها نه پسری دارن و نه دامادی و نه یه مرد جوون اما باید بهش نشون میدادم ک خودمون میتونیم از پس کارمون بر بیایم.

اهان بچه ها نمیدونم قبلا گفته بودم یا نه، طی یه تحقیقات پلیسی همون موقع ها، مامانم اسم و فامیل زنش رو، محل تحصیل و مدیر و معلم دخترش رو ، محل کار خود سین لعنتی رو رو همه رو در اورده بود و توی صحبت هاش ب زن سین لعنتی دو سه مرتبه یا فامیل زن ـه رو گفت و یا اسم زن ـه، ک بدونه ما میدونیم و حتی محل کارشوهرش رو هم گفت و گفت ک چند بار ب سرم زده برم ... ( اسم محل کار شوهرش )

بعد زنش گفت والا من بهش گفتم، بارها گفتم، چی کار کنم، بدبختم ، حرفم رو گوش نمیده

البته اینم بگم زنش همه این حرفا رو با خونسرردی و حتی با خنده میگفت!

مامانم بهش گفت: زنهای اصفهانی همه میدونن روی شوهرهاشون چقد تسلط دارن، ما زن اصفهانی بی بخار ندیده بودیم. ببخشید باورم نمیشه حرفاتون ک نتونید کاری کنید.

زن همسایه روبرویی مون ب زن سین لعنتی گفت: کار شوهرتون درست نیست، بالاخره آقای فلان ( بابای من ) سنی ازشون گذشته، خدایی ناکرده یه اتفاقی واسشون بیوفته هیچ وقت تا آخر عمر نمیتونید خودتون رو ببخشید ها.

آهان هی هم میگفت پول نداریم ، بهش گفت: یه سوال اگه نه تا واحد دادن چطور با ندادن یه واحد اینقد کسری اوردین؟

بچه ها میدونید جریان چی ه؟ اینها خودشون پول شارژ نمیدن واسه همین اینقد لنگ ـن!

بعد مامانم بهش گفت: واحدی 600 تومن پول دوربین گرفتین، الان شما و یا شما ( ب هر دوتا خانومها ) روی موبایلها و یا آیپد وتبلت ها و یا روی تی وی هاتون میبیند؟

اونا هم گفتن: نه!

مامانم: پس چرا اینهمه هزینه؟

زن سین لعنتی گفت: آخه همه خواسته بودن

مامانم گفت: باشه ولی نه دوربین 6 میلیونی ک هیچ کار نمیکنه.

بعد مامانم از زن سین لعنتی پرسید: آیا درسته ک از خونه شما از توی پاسیو خونه ایشون معلومه؟

زن سین لعنتی هم صادقانه رو ب زن همسایه روبرویی مون گفت: بله معلومه اما من نگاه نمیکنم تو خونه تون رو!

زن همسایه روبرویی گفت: خوب شاید شما نگاه نکنید، اما خدایی نکرده یکی آدم درستی نباشه.

بالای خونه ما کاف عوضی خدانشناس ـه، و باور میکنید ب خاطر این ناراحته ک ما سقف گذاشتیم روی پاسیومون و این نمیتونه تو خونه ما رو ببینه؟!

خلاصه تا آخرین لحظه مامانم گفت من شارژ رو در صورتی میدم ک بره شکایت ش رو پس بگیره و دیگه اومدیم خونه و مامانم شروع کرد ب غر زدن ک چرا اینجوری رفتار میکنید و از این حرفا.

تا قبل از این ماجرا همسایه روبرویی فک نمیکرد خیلی کاف عوضی دخیل باشه تو این ماجرا، اما امشب فهمید ک حرف ما درسته و عروسک گردان کاف عوضی ه و سین لعنتی و بدبخت فقط یه عروسکه ک میرقصوننش. و آخر سر ب زن سین لعنتی گفت ب نظر من شما با کاف عوضی صحبت کن و بهش بگو ک ب شوهرتون بگه بره شکایتش رو پس بگیره.

کمی بعد زنگ در مون رو زدن، هر سه تامون رفتیم دم در، خانوم همسایه روبرویی بودو گفت: الان ب شوهرم زنگ زدم و گفتم جریان رو ، اون گفت همین الان برن نامه بگیرن از جایی ک پلیس ها اومده بودن و ببرن رو پرونده بذارن.

بابام هم ک قاطی کرده بود و هی حرفای الکی میزد ک من فلانش میکنم و بهمان و مامانم هم از حرفای معمولی ب قول خودش تو حالت سکته میوفته وای ب حال این حرفایی ک بابام میزد.

تا آخر شب ب جز حرف زدن با حامد و رویا، فقط با مامانم اینا هی راجع ب حرفا و اتفاقات این موضوع حرف میزدیم.

بعد ب این فک کردیم ک بجز پسر یکی از همون همسایه بالایی ها ک تو دعوا اومد سین لعنتی رو برد بالا و دیگه هم پیداش نشد، هیییچ کدوم از 7 واحد نیومدن بیرون. حالا اگه ما بودیم فورا میرفتیم خودمون رو مینداختیم وسط و سعی در آروم کردن اوضاع داشتیم.

مامانم هم یه جا اومد تو اتاق و بهم گفت: سرمه این روزا خیلی مواظب خودت باش، میترسم این روانی بلایی سرت بیاره

گفتم: نه بابا هیچ غلطی نمی تونه بکنه.

خلاصه ک این م از ماجرای ما، تا ببینیم چی میشه و چ اتفاقاتی در اینده قرار بیوفته.

امروز از بس حالم بد شد هیچیی نخوردم، فقط آخر شب یه لیوان چای و نصف یه تی تاپ، اینقد ک مامان من ک همه ش بهم میگه نخور ، مواظب باش، بهم گفت: سرمه رنگ ت سفید شده، پاشو یه چیزی بخور  اما بازم ب هیچی اشتها نداشتم و ندارم.

خوب اگه بگم استرس ندارم دروغه اما ب طرز عجیبی هم دلم آروم هم هست.

با اینکه میدونم شماها خییلی مهربون تر از تصورات من هستید وخودتون من رو ب خاطر این خوش قلبی تون دعا میکنید، اما بازم برای محض اطمینان خودم میگم ک ما رو تو دعاهاتون فراموش نکنید.ماچ

----------------------------------

خوب راستش من یه معذرت خواهی بزرگ ب نادیا بدهکارم، نادیا یکی از دوستای فوق العاده وبلاگی من ـه ک هنوز مزه اون چلو کبابهای خوشمزه عاشوراشون و باقی چیزایی ک بهم داده بود زیر زبونم ه، متاسفانه من یادم رفت تولدش رو اینجا تبریک بهش بگم، امیدوارم با قلب بزرگ و پاکش من رو ببخشه، فقط بدون خیلی دوست دارم، تولدت مبارک عزیززززززززززمبغلماچبغلماچ

--------------------------------

ببخشید اخر پست قبل و اول این پست تلخ شد، واقعا دوست ندارم همچین پستهایی بذارم اما متاسفانه اتفاقات اخیر بود دیگه.ناراحت اما انشالا ک زود میام و مینویسم با پستهای پر انرژیفرشته

/ 0 نظر / 109 بازدید