یلدا !!!

رسا بانوی عزیزم:قلب

 

 

ماری جونم: قلب

 

 

مریم گلم ( دخمری ): قلب

 

 

ستاره مهربونم: قلب

 

 

بنته عزیزم : قلب

 

 

خدی جونم: قلب

 

 

شیدای گلم:قلب

 

 

مینای مهربونم: قلب

 

 

نازنین عزیزم: قلب

 

 

سمانه جونم: قلب

 

 

شادی گلم: قلب

 

 

الی مهربونم: {#emotions_dlg.e11}

 

/ 0 نظر / 154 بازدید