شف سرمه !!!

شف سرمه باهاتون صحبت میکنهعینک

جانم؟ شما دستور چی ـو میخواستین؟ اجازه بدین ! این صف رو نمی بینید؟ ابرو

همه منتظرن تا سوالاتشون رو از من بپرسن و بعضی ها ک فقط اومدن عکس و امضا ب یادگار از من ببرن اونوقت شما بی نوبت میای سر صف؟قهر

خوب همه اینا رو گفتم تا بگم در رشته آشپزی قبول شدممممهورا

وای اینقد خوشحالم، ولی فقط مامانم از خانواده میدونه ک وقتی بهش گفتم با تعجب گفت: واسه این رشته خوشحالی؟ خجالت نمیکشی؟خنثی

ولی خوب من شاااد هستممم!

ب حامد ک گفتم خیلی خوشحال شد و ذوق کرد، شاید اگه میدونست میخوام رستورانم رو روبروی رستوران بالا ک جغجغه توش ـه بزنم اینقد شادی نمیکرد.شیطان

بهرحال باید خوشحالی م رو با شما هم تقسیم کنم دوست جوناااابغل

تاززههه فک کنم محل کلاسها دم مغازه حامد باشه.از خود راضی

جانم؟ سوالتون چی بود؟ طرز تهیه سوپ سواحل! مدیتراینه ای رو میخواین با دسر جنگلهای امازون؟؟ چش چش ب زودی!!ابله

میدونید چی خوشحالم میکنه این ک هرچند شاید یه کم دیر باشه اما دارم راهی رو میرم ک خودم دوست دارم ، هم کارم ک واقعا دوست دارم ـش و با علاقه واسه تک تک تون فال میگیرم و حالا هم ک رشته م!

ینی میشه یه روزی کافه رستوران ـم رو هم راه بندازم؟خیال باطل

یه قسمت ـش رو هم ب عشق شما قلیونی ها سفره خونه میکنم خوو!نیشخند فقط هم شیر نارگیل!خنده

/ 0 نظر / 115 بازدید