زنگها به وسیله چه کسی بصدا درمی آیند؟ (دل نوشت 58)

امروز همین طور که به حامد فکر میکردم، قدم میزدم تا به کلاسم برسم زنگ در خانه ای از دور توجه من رو به خودش جلب کرد.

زنگ ساده بود نه تصویرینیشخند در یه آن دلم خواست زنگ بزنم و در برمزبان به یاد ایام شبابنیشخند

جوونی کجایی که یادت بخیرافسوس

من هم آهسته و کاملا خانومانه به خانه نزدیک شدم و زنگ زدم و به آرامی از آن دور شدمخنده اما گویا هیچ کس در خانه نبود چون کسی دم در نیومدگریه

به مامانم میگم آروم از در خونه فاصله گرفتم و ندویدم که اگه کسی اومد دم در به من شک نکنه!

مامانم جواب داد: میدویدی هم کسی شک نمیکرد یه دختر خرس گنده این کار رو کرده باشهقهقهه

منم گفتم: تفریح از این سالم تر و بی خرج تر سراغ داری؟قهقهه

ولی چقدر جای تاسف داره که با اومدن تکنولوژی آیفون ها همه تصویری شده. آخه چرا؟ چرا؟گریهگریه

  
نویسنده : سرمه ; ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :